MYRDOSA I TRÅG

N

Bekämpar snabbt 6 olika myrarter och hela myrboet; trädgårdsmyra, brun trädgårdsmyra, grästorvsmyra, invasionsmyra, alvarmyra, faraomyra

N

Säkert att använda både inom- och utomhus

N

Enkel att placera och använda

N

Bekämpar både vuxna myror och nymfer

N

Praktisk myrdosa i 4-pack, färdig att använda direkt.

N

Verkar både vid direktkontakt och genom att myrorna bär det med sig tillbaka till boet

N

Utrotar hela myrsamhällen inom 3 veckor

N

Slutna dosor, säkra för husdjur eller andra större djur

N

Hållbarhet 4 år

Varför välja Myrdosa

Kill-it Myrdosa bekämpar sex olika myrarter som är vanligast inomhus; svartmyran, trädgårdsmyra, brun trädgårdsmyra, grästorvsmyra, invasionsmyra, alvarmyra, faraomyra. Kill-it Myrdosa är en betesstations, som innehåller ett effektivt gift mot myror. Myrorna tar med sig medlet till boet och delar med sig av födan till drottningen, yngel och till och med andra myror. På så sätt kommer man åt hela myrsamhället.

Bruksanvisning

För att använda betesstationen måste betesstationen brytas ur sitt fäste. Ingångarna till betesstationen öppnas. Placera betesstationen i ett område skyddat från fukt och nederbörd och nära boet eller myrstigen. Skydda produkten från direkt solljus eller värmekällor (placera den inte under ett element). Placera betesstationen i det angripna området i minst 8-14 dagar. Ta bort betesstationen när inga fler myror syns. Byt ut betesstationen när den är tom och myror fortfarande är synliga.

Deklaration

Verksam beståndsdel: 1R-trans-fenotrin, (0,1% (w/w)), 1 g/L
Förpackningar: 4 dosor