Kill-it – för effektiv bekämpning av skadedjur!

Kill-it är en serie effektiva produkter för bekämpning av skadedjur såsom myror, silverfiskar, kackerlackor och andra krypande och flygande insekter i och omkring ditt hem och hus. Ofarligt för husdjur och andra större djur.

Effektiv bekämpning av skadedjur i ditt hem

Kill-it togs initialt fram för flugbekämpning och var då speciellt framtaget som en ytterst effektiv produkt inom lantbruk och hästnäring. Att hålla nere flugtrycket är viktigt då flugor inte bara är irriterande för djuren, det kan även vara en smittobärare av sjukdomar och bakterier.
Under åren har Kill-it med sin effektivitet blivit det självklara alternativet inom lantbruk och stall. Nu växer Kill-it familjen och har utökats med både effektiv bekämpning av myror, men även flygande insekter.

Majoriteten av alla insekter såsom myror, flugor, bin och spindlar med flera är alla en del av vårt ekosystem. Det är först när de kommer in i våra hem eller vår trädgård som det kan uppstå problem. Det ger inte bara obehag, det kan även innebära skador i hus och trädgård.

Kill-it bekämpar effektivt och säkert skadedjur i din hemmiljö!

våra produkter